Ελκτική Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Η Ελκτική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς αποτελεί την τελική μορφή διαβητικής αμφιβληστροπάθειας, που στις μέρες μας εμφανίζεται ευτυχώς σπάνια λόγω καλής διευθέτησης και παρακολούθησης του διαβήτη. Ωστόσο, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τέτοιες δύσκολες παθήσεις χειρουργικά επιδιώκοντας την αποτροπή της πλήρους απώλειας της όρασης.

Τα αποτελέσματα τέτοιων επεμβάσεων είναι συγκρατημένα αισιόδοξα κυρίως λόγω της χρόνιας ισχαιμίας και καταστρφής των φωτουποδοχέων. Παρόλα αυτά η χειρουργική αντιμετώπιση είναι επιτακτική καθώς αποτρέπει την δημιουργία ενός επίπονου και τυφλού οφθαλμού.

Σας παρουσιάζουμε μια ακόμα πρόσφατη επέμβαση ελκτικής αποκόλλησης σε ασθενή μας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην σελίδα μας: https://veyep.gr/diseases-in-ophthalmology/diabetic-retinopathy/

Γράψτε μας το σχόλιό σας

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d