Αντικατάσταση μετατοπισμένου ενδοφακού.

Η επέμβαση καταρράκτη είναι μια γρήγορη και αποτελεσματική επέμβαση με άριστα συχνά αποτελέσματα. Λιγότερα συχνά ωστόσο υπάρχουν επιπλοκές που επιφέρουν μείωση της όρασης και απαιτούν νέα διορθωτική επέμβαση προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μια απο αυτές είναι η μετατόπιση του ενδοφακού για διάφορους λόγους είτε διεγχειρητικούς, είτε λόγω εκ-γενετής αδυναμίας του οφθαλμού να συγκρατήσει τον ενδοφακό στην θέση του κλπ, με συνέπεια την απώλεια της διαθλαστικής ικανότητας του ενδοφακού λόγω παρεκτόπισης.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αντιμετωπίζεται χειρουργικά, με είτε επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση του ενδοφακού αναλόγως τις περιστάσεις. Παρά το γεγονός οτι ως δεύτερη επέμβαση, οι προσδοκίες είναι περιορισμένες, ωστόσο έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα με νέες τεχνικές και τεχνολογίες που επιτρέπουν στον ασθενή το λιγότερο αξιοπρεπή όραση.

Σας παρουσιάζουμε μια τέτοια περίπτωση ασθενούς μας στο παρακάτω βίντεο.

Γράψτε μας το σχόλιό σας

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d