ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

Τι είναι?    Η πιο συχνά συναντώμενη πάθηση της ωχράς κηλίδας μετα την ηλικία των 65 στον ανεπτυγμένο πληθυσμό. Αφορά μόνο την κεντρική σας όραση και ΔΕΝ οδηγεί στην πλήρη τύφλωση.    Πρόκειται για μια πολυπαραγοντική νόσο κατα την οποία λόγω γήρανσης ειδικών κυττάρων κάτω απο τον αμφιβληστροειδή, στην ωχρά κηλίδα παρατηρείται διαταραχή στην παροχή … Continue reading ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ