ΕΠΙΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Τι είναι? Πρόκειται για μια πάθηση της ωχράς κηλίδας που εμφανίζεται μετά την ηλικία των 50 με 60 ετών και που έχει ως κύριο σύμπτωμά της την θόλωση της κεντρικής όρασης και την παραμόρφωση των εικόνων (Μεταμορφοψία). Συνήθως αφορά έναν οφθαλμό ή μπορεί να εμφανιστεί και στους δύο, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Συμπτώματα: Θόλωση όρασης … Continue reading ΕΠΙΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ