ΥΑΛΟΕΙΔΟΩΧΡΙΚΗ ΕΛΞΗ ΚΑΙ ΟΠΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

Tι είναι?     Απώλεια κεντρικής όρασης σε ηλικίες άνω των 50 δεν είναι μόνο η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Μια ομάδα ασθενειών που φέρουν κοινά συμπτώματα μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικές αντιμετωπίσεις και είναι απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση τους ώστε να υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Ασθενείς που παρουσιάζουν σχετικά απότομη απώλεια κεντρικής όρασης από τον … Continue reading ΥΑΛΟΕΙΔΟΩΧΡΙΚΗ ΕΛΞΗ ΚΑΙ ΟΠΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ