ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

Εισαγωγή

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας διαθέτει διπλό αγγειακό δίκτυο, ενα που πηγάζει εξωτερικα απο αγγεία του χοριοειδικού δικτύου, και ένα που βρίσκεται εντός των στοιβάδων του αμφιβληστροειδούς και εισέρχεται εντός του οφθαλμού μέσα απο το οπτικό νεύρο και στη συνέχεια διακλαδίζεται σε επιμέρους αγγεία σε όλη την έκταση του χιτώνα.

Τα αγγεία αυτά και οι διακλαδώσεις τους είναι τελικά αγγεία και οποιαδήποτε βλάβη τους επιφέρει συνήθως μόνιμες μεταβολές στη λειτουργικότητα του αμφιβληστροειδούς.

Οι αγγειακές αποφράξεις μπορεί να αφορούν αρτηρίες ή φλέβες. Η απόφραξηκεντρικής αρτηρίας CRAO συμβάινει σε 1 στους 10000 ασθενείς και σε ποσοστό 1 με 2 % μπορεί να αφορά και τους 2 οφθαλμούς. Ο αποκλεισμός κλάδου αρτηρίας είναι λιγότερο συχνός.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 • Ηλικία
 • Αρρεν>Θήλυ
 • Κάπνισμα
 • Υπέρταση
 • Παχυσαρκία
 • Σακχαρώδης Διαβήτης
 • Υπερλιπιδαιμία
 • Καρδιολογική νόσος
 • Διαταραχές πηκτικότητας του αίματος

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Το κύριο χαρακτηριστικό στους αρτηριακούς αποκλεισμούς είναι η παρουσία εμβόλου, συνήθως λιπιδίου που προκαλεί την πλήρη απόφραξη της αρτηρίας και πηγάζει απο μεγαλύτερα αγγεία του αυχένα ή σε περιπτώσεις καρδιακών αρρυθμιών απο τις βαλβίδες. Για τους ίδιους λόγους οι ασθενείς αυτοί είναι πιο επιρρεπείς σε ισχαιμικού τύπου εγκφεφαλικά επεισόδια.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Έλεγχος και ρύθμιση των παραπάνω εκλυτικών παραγόντων.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ/ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

 • Ετερόπλευρη ανώδυνη απώλεια όρασης μέσα σε δευτερόλεπτα που καταλήγει σε πλήρη απώλεια (μη αντίληψη φωτός).
 • Η απώλεια μπορεί να είναι πλήρης ή σε μορφή απώλειας οπτικού πεδίου.

Για την διάγνωση απαιτείται:

 • Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος και βυθοσκόπηση.
 • Ελεγχος αντανακλαστικού της κόρης(+ συγγενές αντανακλαστικό)
 • Απεικονιστικός έλεγχος με OCT/FFA
 • Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος (FFERG)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δυστυχώς δεν υπάρχει ικανοποιητική θεραπεία για τον αποκλεισμό αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς. Ωστόσο το εύρημα αυτό μας προιδεάζει για μια σειρά εξετάσεων και πιθανών ρύθμισης εξωγενών παραγόντων που θα μειώσουν την πιθανότητα να επαναληθφεί η ίδια πάθηση στον άλλον οφθαλμό. Αποκλεισμός αρτηρίας σε ασθενείς άνω των 50 απαιτεί αιματολογικό έλεγχο για πιθανή γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα!!

Απαιτείται επίσης έλεγχος απο ομάδα αντιμετώπισης εγκεφαλικών επεισοδίων προκειμένου να ελεγθούν άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες.

Οφθαλμολογικός επανέλεγχος είναι απαραίτητος καθώς σε μικρές περιπτώσεις απαιτείται laser εαν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2109856999.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d