ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

Τι είναι;  Ο αμφιβληστροειδης χιτώνας είναι ο φωτοευαισθητος υμένας εντός του οφθαλμού που σας επιτρέπει να βλέπετε αποτυπώνοντας στην οπτική πληροφορία όπως ένα φίλμ στην φωτογραφική μηχανή. Σε κάποιους ανθρώπους και σε κάποιες ηλικίες τυγχάνει να συμβαίνει απόκολληση του χιτώνα αυτού με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση εως και απώλεια της όρασης. Τύποι αποκόλλησης Υπάρχουν 3 … Continue reading ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ