ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΛΕΒΩΝ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας διαθέτει διπλό αγγειακό δίκτυο, ενα που πηγάζει εξωτερικα απο αγγεία του χοριοειδικού δικτύου, και ένα που βρίσκεται εντός των στοιβάδων του αμφιβληστροειδούς και εισέρχεται εντός του οφθαλμού μέσα απο το οπτικό νεύρο και στη συνέχεια διακλαδίζεται σε επιμέρους αγγεία σε όλη την έκταση του χιτώνα.

Τα αγγεία αυτά και οι διακλαδώσεις τους είναι τελικά αγγεία και οποιαδήποτε βλάβη τους επιφέρει συνήθως μόνιμες μεταβολές στη λειτουργικότητα του αμφιβληστροειδούς.

Οι αγγειακες αποφράξεις μπορεί να αφορούν αρτηρίες ή φλέβες. Η απόφραξη φλέβας μπορεί να αφορά κεντρικό κλάδο 0.1% με 0,2% του πληθυσμού ή περιφερικό κλάδο με 0.5%- 2% του πληθυσμού.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

 • Ανώδυνη απώλεια όρασης(κεντρικής ή παράκεντρης).
 • Ανώδυνη απώλεια οπτικόυ πεδίου
 • Ανώδυνη εμφάνηση μυωψιών (χωρίς φωταψίες!!)
 • Εμφάνιση βύθιου πόνου ύστερα απο χρόνια άνοδο της ενδοφθάλμιας πίεσης επι νεοαγγείωσης (σπάνια)

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 • Ηλικία
 • Υπερτονία/Γλαύκωμα
 • Υπέρταση (εως και 64% ειδικά για BRVO)
 • Υπερλιπιδαιμία (εως και 50% σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας)
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Παχυσαρκία
 • Υπερομοκυστινουρία
 • Αντισώματα anticardiolipin

ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ

Μελέτες έχουν δείξει οτι στους αποκλεισμούς κεντρικής φλέβας συνήθως υπάρχει θρόμβος εντός του αγγείου και ο αποκλεισμός μπορεί να είναι μερικός. Σε αποκλεισμό περιφερικής φλέβας ο σύνηθης μηχανισμός είναι μηχανικός ύστερα απο πίεση της εγγύς αρτηρίας επι της φλέβας.

ΑΙΤΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΟΡΑΣΗΣ

Συχνότερο εύρημα είναι το οίδημα της ωχράς κηλίδας ειδικά όταν η πάθηση εντοπιστεί σε πρώιμα στάδια. Αυτό οφείλεται σε αυξημένη φλεβική πίεση, φλεγμονώδεις παράγοντες (κυτοκίνες, προσταγλαδίνες IL6,) VEGF , και δυσλειτουργία των ισχυρών κυτταρικών συνάψεων με αποτέλεσμα την εξαγγείωση υγρού και τη δημιουργία του οιδήματος.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Κλινική εξέταση (πίεση, πρόσθιο/οπίσθιο ημιμόριο, βυθοσκόπηση)
 • Απεικονιστικός έλεγχος ( OCT, FFA)
 • Aιματολογικός έλεγχος παραγόντων κινδύνου εφόσον απαιτείται.CRVO FFABRVO iscaemic ffa

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Υπερτασική αμφιβληστροπάθεια
 • Διαβητική αμφιβληστροπάθεια
 • Αμφιβληστροπάθεια απο ακτινοβολία
 • Τηλεαγγειεκτασία ωχράς κηλίδας
 • Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας
 • Μακροανεύρισμα αμφιβληστροειδούς

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Χρήση ενδουαλοειδικών ενέσεων Anti-VEGF (μεγάλες έρευνες των διαθέσιμων φαρμάκων- CRUISE/BRAVO/HORIZON/COPERNICUS/GALILEO/VIBRANT) δείχνουν σημαντικά καλά αποτελέσματα στην αποιδηματική δράση των φαρμάκων αυτών και κατ’επεκταση στη διατήρηση της όρασης. Ωστόσο πολύ σημαντικός παράγοντας παραμένει η έγκαιρη διάγνωση και έναρξη της θεραπείας.
 • Ενέσεις κορτικοστεροειδών (IVTA, OZURDEX) (GENEVA STUDY, SCORE STUDY) έδειξαν οτι έχουν θετική δράση στην μείωση του οιδήματος της ωχράς με μεγαλύτερη εμφάνιση καταρράκτη σε έμφακους ασθενείς.
 • Χρήση LASER. Χρήση του στην ωχρά κηλίδα μπορεί να λειτουργήσει θετικά σε μεμονομένα περιστατικά, ενώ περιφερικό laser είναι απαραίτητο όταν γίνεται εμφάνιση νεοαγγείων που θα οδηγήσουν σε νεοαγγειακό γλαύκωμα.
 • Χειρουργική θεραπεία: Σε περιπτώσεις ενδουαλοειδικής αιμορραγίας, ανάγκης περιφερικού laser σε περιοχές που δεν είναι προσιτές με συμβατικές μεθόδους, απαιτείται υαλοειδεκτομή και χρήση ενδοlaser προκειμένου να αποφευχθούν περεταίρω προβλήματα ή επιπλοκές.

Οι αποφράξεις φλεβών είναι αντιμετωπίσημες παθήσεις, χρήζουν άμεσης διάγνωσης και οι θεραπείες ποικίλουν και μπορεί να συνδιάζονται ανάλογα την περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε μας στο 2109856999.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: