ΕΝΔΟ-ΥΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

Tι είναι? Αποτελεί την εντός του υαλοειδούς σώματος αιμορραγία προκαλώντας μικρής ή μεγάλης έκτασης συμπτώματα στην όραση. Πως προκαλείται? Τα αίτια μιας ενδουαλοειδικής αιμορραγίας ποικίλουν. Μπορεί να οφείλονται σε οποιαδήποτε απο τα παρακάτω: Αποκόλληση υαλοειδούς. Αποκόλληση του υαλοειδούς με συνοδό ρωγμή στον αμφιβληστροειδή. Διαβητική αμφιβληστροπάθεια με νεοαγγείωση. Απόφραξη Φλέβας αμφιβληστροειδούς Ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας με … Continue reading ΕΝΔΟ-ΥΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ