Ενδοφθάλμια πίεση και ενέσεις για την Εκφύλιση της ωχράς κηλίδας

Πρόσφατες αναφορές σχετικά με την παροδική αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης δείχνουν ότι απαιτείται καλύτερος σχεδιασμός και δημιουργία guidelines προκειμένου το φαινόμενο αυτό να μην αποτελεί επιπλοκή από χρόνια χρήση των ενέσεων.

Αναμφίβολα οι ενέσεις για την υγρά μορφή εκφύλισης της ωχράς έχουν βοηθήσει και συνεχίζουν να βοηθούν τους ασθενείς μας. Ή σωστή παρακολούθηση της πίεσης του οφθαλμού ωστόσο δεν πρέπει να παραμελείται μιας και τα δεδομένα αναδυκνυουν ότι μπορεί να προστεθεί και η πάθηση του γλαυκώματος σε μια ήδη δύσκολη για τον ασθενή συγκυρία.

Διαβάστε εδώ την αναφορά : https://www.newshealth.biz/health-news/higher-eye-pressure-after-anti-vegf-therapy-needs-more-attention/

Διαβάστε περισσότερα για την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και το γλαύκωμα στις ιστοσελίδες μας.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑