Ηλικιακή εκφύλιση και οπή ωχράς κηλίδας

Ηλικιακή εκφύλιση και οπή ωχράς κηλίδας μπορεί να συνηπάρξουν ή να εμφανιστούν σε κοντινό διάστημα μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα μπορεί να μειώσουν σημαντικά την όραση του ασθενούς.

Η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγρού τύπου απαιτεί σειρά ενέσεων ως θεραπεία. Η οπή ωχράς έχει χειρουργική αντιμετώπιση. Πώς πρέπει ο ασθενής να προχωρήσει?

Η εμπειρία μας σε μια μικρή σειρά ασθενών (case series), εμφανίστηκε οπή ωχράς ύστερα απο την 1η ή 2η ενδουαλουδική ένεση. Οι ασθενείς υπεβλήθηκαν σε χειρουργική αντιμετώπιση της οπής με υαλοειδεκτομή και χρήση αερίου.

Ως αποτέλεσμα ήταν η διατήρηση της όρασης των ασθενών και η συνέχιση της θεραπείας τους με τις ενέσεις σε συχνότητα που κρινόταν απαραίτητο.

Διαπιστώνουμε οτι σε εμφάνιση οπής ωχράς επι εδάφους ηλικιακής εκφύλισης, η αποκατάστασή της φέρει θετικά αποτελέσματα ως προς το επίπεδο της όρασης και πρέπει να προτείνεται ως θεραπεία στους ασθενείς. Κατ’επέκταση αφαίρεση επιωχρικής μεμβράνης επι εδάφους ηλικιακής εκφύλισης μπορεί επίσης να βελτιώνει την ποιότητα της όρασης. Ωστόσο απαιτεί σωστή προεγχειριτική μελέτη και συζήτηση με τον ασθενή.

Διαβάστε περισσότερα στις ιστοσελίδες μας:

Καταρράκτης και εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Επηρεάζει η επέμβαση καταρράκτη την εξέλιξη της ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας?

     Αρκετοί ασθενείς μας με την παρουσία και των 2 προβλημάτων, συχνά έρχονται στο ιατρείο με το ερώτημα αυτό. Πολλές είναι οι περιπτώσεις επίσης όπου η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας έτυχε να χειροτερέψει ύστερα απο μια επέμβαση καταρράκτη. Τελικά τι ισχύει? Σχετίζονται οι 2 παθήσεις?

     Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών που δημοσιεύτηκαν στο Archive of Ophthalmology (Arch Ophthalmol. 2009;127:1412-1419, 1528-1529) 86 ασθενείς εξετάστηκαν για 1 έτος ύστερα απο επέμβαση καταρράκτη για την παρουσία ή εξέλιξη της εκφύλισης ωχράς κηλίδας τους. Απο αυτούς μόνο 9 μάτια εμφάνισαν ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγρού τύπου (12.7%) στους 12 μήνες. Σε 5 μάτια η εμφάνιση προέκυψε σχεδόν 1 εβδομάδα μετά την επέμβαση του καταρράκτη, ωστόσο οι ερευνητές διαπιστώνουν οτι αυτό μπορεί να οφείλεται και σε προυπάρχουσα εκφύλιση που δεν έγινε δυνατό να γίνει αντιληπτή προεγχειρητικά λόγω του πυκνού καταρράκτη. Συνεπώς αν αυτά τα 5 μάτια δεν συμπεριληφθούν στην καταμέτρηση, το ποσοστό εμφάνισης ηλικιακής εκφύλισης ωχράς υγρόυ τύπου μεταξύ 1 εβδομάδα και 12 μήνες ύστερα απο επέμβαση καταρράκτη πέφτει στο 4.6%

     Είναι ασφαλές να πούμε οτι απαιτείται σωστός προεγχειρητικός έλεγχος της ωχράς κηλίδας πριν την επέμβαση καταρράκτη, ενώ η ανάγκη επέμβασης δεν σχετίζεται, και δεν επιταγχύνει την εμφάνιση ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας υγρού ή ξηρού τύπου.

Διαβάστε περισσότερα για την ηλικιακή εκφύλιση στην ιστοσελίδα μας : https://veyep.gr/diseases-in-ophthalmology/age-related-macular-degeneration-amd/

Διαβάστε περισσότερα για την επέμβαση καταρράκτη : https://veyep.gr/diseases-in-ophthalmology/cataract-nuclear-sclerosis/

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109856999

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑