Χρήσεις laser στις παθήσεις αμφιβληστροειδούς

Στην οφθαλμολογία οι εφαρμογές πηγών laser είναι πολλαπλές. Ειδικά στον αμφιβληστροειδή όμως είναι απαραίτητα στην καθημερινή κλινική πράξη για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Ρωγμές αμφιβληστροειδούς: στις περιπτώσεις αποκόλλησης του υαλοειδούς με συνοδό ρωγμή, η έγκαιρη χρήση laser επιτυχγάνει την αποφυγή επέμβασης αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς.
  • Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: ειδικων σταδιών χρήζει laser στην περιφέρεια του οφθαλμικού βυθού και στις ισχαιμικές περιοχές προκειμένου να επιβραδυνθεί η νόσος και να διατηρηθεί η κεντρική όραση.
  • Διαβητική ωχροπάθεια: ως συνδιασμό στις θεραπείες με AntiVEGF, σε δύσκολες περιπτώσεις οιδήματος ωχράς κηλίδας.
  • Κυστικό οίδημα ωχράς: υστερα απο αποφράξεις φλεβών με αποτυχία στην συνεχή χρήση AntiVEGF. Σε περιπτώσεις μακροανευρισμάτων επι αποτυχίας αυτοθρόμβωσης.
  • Κεντρική ορώδης ωχροπάθεια: σε ειδικές περιπτώσεις για την επιτυχή διασφάλιση μείωσης των μελλοντικών κρίσεων παραγωγής υγρού.

Υπάρχουν και άλλες λιγότερο συχνές εφαρμογές, ωστόσο τις παραπάνω τις συναντούμε συχνότερα στην καθημερινή μας πράξη.

Οι θεραπείες αυτές είναι εύκολες στην εκτέλεση, γίνονται με τοπική αναισθησία και συνήθως διαρκούν λίγα λέπτά.

Είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να προσφέρουμε τέτοιες υπηρεσίες στον χώρο μας στους ασθενείς που έχουν ανάγκη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2109856999.

Γενετική βάση παθήσεων της ωχράς κηλίδας

Είναι γνωστή η γενετική βάση πολλών παθήσεων της ωχράς κηλίδας χωρίς ακόμα να γνωρίζουμε τα ενοχοποιητικά γονίδια σε πολλές από αυτές.

Η μελέτη αυτών δίνει πληροφορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν στην κατανόηση μηχανισμών της εξέλιξης τους. Ταυτόχρονα επιτρέπει τον συσχετισμό τους με παθήσεις που έχουν κοινά χαρακτηριστικά.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευσή μας εξετάσαμε το πάχος στοιβάδων του αμφιβληστροειδούς και χοριοειδούς χιτώνα σε ασθενείς με LORD ( Late Onset Retinal Degeneration). Πρόκειται για μια γνωστή γενετική πάθηση των οφθαλμών με κοινά χαρακτηριστικά με την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33149097/

Τέτοιου είδους μελέτες συμβάλλουν στον απώτερο στόχο της επίτευξης γονιδιακής θεραπείας για μέχρι τώρα ανίατες ασθένειες.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις γενετικές παθήσεις των οφθαλμών στην ιστοσελίδα μας https://veyep.gr/diseases-in-ophthalmology/rare-retinal-genetic-disease/

Αποκατάσταση αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς

Η ρηγματογενής αποκόλληση αμφιβληστροειδούς είναι ο συχνότερος τύπος αποκόλλησης. Εμφανίζεται με συχνότητα 1:10000 στον γενικό πληθυσμό ανά έτος με συχνότητα εμφάνισης περί τα 60-70 έτη. Η θεραπεία της αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς έχει διάφορες τεχνικές.

Τελευταία δεδομένα σχετικά με τα ποσοστά επιτυχίας των τεχνικών αποκατάστασης μας δείχνουν οτι:

  • 3 είναι οι τύποι χειρουργικής αποκατάστασης: Υαλοειδεκτομή, Σκληρικό μόσχευμα, Πνευματική ρετινοπηξία. Αποδεικνύεται οτι όλες είναι αποτελεσματικές στην αποκατάσταση της πάθησης.
  • Η χρήση σκληρικών μοσχευμάτων σχετίζονται με μικρότερη πιθανότητα δημιουργίας καταρράκτη σε εμφακους ασθενείς. Δεν υπάρχει σαφής βεβαιότητα υπεροχής ή μη, της επέμβασης αυτής σε ψευδοφακικούς ασθενείς σε σχέση με την καθιερωμένη υαλοειδεκτομή.
  • Σε βαρύτερα περιστατικά η χρήση σιλικόνης ή αερίου μακράς διάρκειας έχει ισάξια αποτελέσματα και υπερτερεί της χρήσης αερίου περιορισμένης διάρκειας.
  • Η συμπληρωματική χρήση αντιφλεγμονωδων παραγόντων εντός του οφθαλμού σε περιστατικά με εκτεταμένες ουλοποιητικες μεμβράνες δεν δείχνει να επηρεάζει θετικά την έκβαση των επεμβάσεων.

Τα ποσοστά επιτυχίας των τεχνικών αποκατάστασης της πάθησης φτάνουν το 95%, με το 70-90% αυτών να επιτυγχάνεται με μία επέμβαση.

Οταν δεν έχει προσβληθεί η ωχρά κηλίδα, η πιθανότητα επιτυχίας όρασης ανω των 5/10 ανέρχεται σε 90%.

Ασθενείς με προσβολή της ωχράς κηλίδας κατα τη διάγνωση έχουν 50% πιθανότητα να πετύχουν όραση εως 5/10 εφόσον η απώλεια της όρασης έχει διάρκεια 7 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση τα αποτελέσματα της όρασης φέρουν μεγάλη διακύμανση.

Το συμπέρασμα παραμένει οτι η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς παραμένει μια καταστροφική για την όραση πάθηση που μπορεί να έχει άριστα αποτελέσματα εφόσον διεγνωστεί και θεραπευτεί άμεσα.

Διαβάστε λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας https://veyep.gr/diseases-in-ophthalmology/retinal-detachment/

Μια ενδεικτική επέμβαση αποκόλλησης με χρήση της τεχνικής υαλοειδεκτομής μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2109856999- 6989515160
 

Reference:

Retinal detachment

Σύνθετη αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Οι σύνθετες αποκολλήσεις αμφιβληστροειδούς είναι σοβαρότερες μιας συνήθους αποκόλλησης που μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη απώλεια της όρασης. Συχνά απαιτούνται επιπλέον χειρισμοί προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης.

Ουλοποιητικοί παράγοντες ευθύνονται συνήθως κακή έκβαση της αρχικής επέμβασης της αποκόλλησης. Σας παρουσιάζουμε μια περίπτωση ασθενούς στην 4η προσπάθεια κατα την οποία έγινε συνδιασμός αφαίρεσης επιωχρικής μεμβράνης σε έδαφος αποκόλλησης της ωχράς με σκοπό την μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων καλύτερης έκβασης της επέμβασης.

Αφαίρεση επιωχρικής μεμβράνης επι αποκόλλησης ωχράς κηλίδας

Η επέμβαση αυτή είναι επιτυχής με τον ασθενή να επιτυχάνει όραση εως 5/10 με διόρθωση.

Τέτοιου είδους σύνθετες αποκολλήσεις αμφιβληστροειδούς είναι συχνές και απαιτούν εμπειρία και χειρισμούς που αν είναι επιτυχείς δίνουν ελπίδες όρασης σε ασθενείς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

2109856999 – 6989515160

Ηλικιακή εκφύλιση και οπή ωχράς κηλίδας

Ηλικιακή εκφύλιση και οπή ωχράς κηλίδας μπορεί να συνηπάρξουν ή να εμφανιστούν σε κοντινό διάστημα μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα μπορεί να μειώσουν σημαντικά την όραση του ασθενούς.

Η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγρού τύπου απαιτεί σειρά ενέσεων ως θεραπεία. Η οπή ωχράς έχει χειρουργική αντιμετώπιση. Πώς πρέπει ο ασθενής να προχωρήσει?

Η εμπειρία μας σε μια μικρή σειρά ασθενών (case series), εμφανίστηκε οπή ωχράς ύστερα απο την 1η ή 2η ενδουαλουδική ένεση. Οι ασθενείς υπεβλήθηκαν σε χειρουργική αντιμετώπιση της οπής με υαλοειδεκτομή και χρήση αερίου.

Ως αποτέλεσμα ήταν η διατήρηση της όρασης των ασθενών και η συνέχιση της θεραπείας τους με τις ενέσεις σε συχνότητα που κρινόταν απαραίτητο.

Διαπιστώνουμε οτι σε εμφάνιση οπής ωχράς επι εδάφους ηλικιακής εκφύλισης, η αποκατάστασή της φέρει θετικά αποτελέσματα ως προς το επίπεδο της όρασης και πρέπει να προτείνεται ως θεραπεία στους ασθενείς. Κατ’επέκταση αφαίρεση επιωχρικής μεμβράνης επι εδάφους ηλικιακής εκφύλισης μπορεί επίσης να βελτιώνει την ποιότητα της όρασης. Ωστόσο απαιτεί σωστή προεγχειριτική μελέτη και συζήτηση με τον ασθενή.

Διαβάστε περισσότερα στις ιστοσελίδες μας:

Συνδιασμένες οφθαλμολογικές επεμβάσεις

Μερικές φορές καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε πολλαπλά προβλημάτα στους οφθαλμούς που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης. Αρκετα απο αυτα είναι καλό να αντιμετωπίζονται μεμονομένα καθώς μετεγχειρητική φλεγμονή όπως και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν μεμονομένα. Οταν αυτό δεν είναι εφικτό, ή όταν μια επέμβαση αποτελεί συνέχεια της άλλης μας επιτρέπεται να τις συνδιάσουμε ωστε να μειώσουμε τον συνολικό χειρουργικό χρόνο και να επιτρέψουμε στον ασθενή μια ταχύτερη επάνοδο στην καθημερινότητά του.

Στην περίπτωσή μας, ασθενής 90 ετών με μετατόπιση του ενδοφακού μετά απο επέμβαση καταρράκτη προσήλθε σε εμάς με ταυτόχρονη ύπαρξη χρόνιου οιδήματος ωχράς κηλίδας και επιωχρική μεμβράνη. Αποφασίστηκε η συνδιασμένη επέμβαση αφαίρεσης του έκτοπου ενδοφακού, αφαίρεσης της επιωχρικής μεμβράνης, και αντικατάστασης του φακού με ενδοφακό ιριδικής στήριξης Artisan-Aphakia. Η επέμβαση διήρκεσε 1 ωρα και 15 λεπτά παρά την πολυπλοκότητά της.

Ο ασθενής μας με όραση 2/10 προ επέμβασης, πλέον φέρει όραση 6/10 και έχει επανέλθει στην καθημερινότητά του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τέτοιες επεμβάσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2109856999

Καλό καλοκαίρι!

Σας ευχόμαστε καλή ξεκούραση εν μέσω περίεργων καταστάσεων φέτος.

Καλή ανάρρωση στους χειρουργημένους μας ασθενείς. Είμαστε στη διάθεσή σας!

Το ιατρείο θα παραμείνει ανοικτό για επείγοντα περιστατικά όλο τον Αύγουστο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζι μας στο 2109856999

Μυγάκια-λάμψεις-πτώση όρασης

Μυγάκια, λάμψεις, κλωστές, είναι σημάδια αποκόλλησης του υαλοειδούς σώματος. Συχνά μπορεί να περιλαμβάνει μια αιμορραγία εντός του οφθαλμού λόγω ύπαρξης ρωγμής στον αμφιβληστροειδή.

Απώλεια οπτικού πεδίου σαν ‘κουρτίνα’ σηματοδοτεί την αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Στην περίπτωση αυτή η διάγνωση και αποκατάσταση είναι μια επείγουσα διαδικασία.

Τί κάνουμε όταν έχουμε τέτοια συμπτώματα?

Διαβάστε περισσότερα στους συνδέσμους μας:

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ – PVD

ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

ΕΝΔΟ-ΥΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109856999

Οφθαλμικές παθήσεις και κορονοιός

Είναι αλήθεια οτι η καθημερινότητά μας άλλαξε με την εμφάνιση του κορονοιού COVID-19 στη ζωή μας. Μαζί με την ψυχολογία μας, το βάρος των χρόνιων ή επειγόντων παθήσεων των οφθαλμών έπεσε σε δεύτερη μοίρα.

Η κοντινή εμπειρία μας, μας έδειξε οτι η καθυστέρηση της αντιμετώπισης επείγουσων καταστάσεων όπως της αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των ποσοστών επιτυχίας της όρασης των ασθενών. Η αναβολή εξετάσεων χρονίων παθήσεων δυσχεραίνει την αντιμετώπισή τους στην παρούσα φάση.

Οι οφθαλμοί, ως εξειδικευμένος νευρικός ιστός έχουν το μειονέκτημα σε πολλές περιπτώσεις της μόνιμης απώλειας λειτουργικότητάς τους. Γι’αυτό μην αμελείτε τα συμπτώματά σας!

Λάμψεις- φωταψίες μυγάκια – μυωψίες, απώλεια όρασης, θάμβος όρασης, διαβητικές αλλοιώσεις αμφιβληστροειδούς, οφθαλμικός πόνος κλπ θα πρέπει να αξιολογούνται απο τον ειδικό οφθαλμίατρο ωστε να μπορούν να ελεγχθούν.

Απο τη μεριά μας, τηρώντας τους ήδη υπάρχοντες κανόνες υγιεινής και επαυξάνοντάς τους στην κορονοιό εποχή είμαστε έτοιμοι να δώσουμε λύση στο πρόβλημά σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109856999

Κορονοιός και Oφθαλμοί

Μια νεα μορφή ίωσης του αναπνευστικού βρίσκεται στο κατώφλι μας και είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε. Ο ιος COVID-19 φαίνεται να έχει μεγάλη διεισδυτικότητα μετάδοσης με συνέπεια να πλήττεται η κοινονικότητά μας.

Απαιτείται απο όλους ψυχραιμία και επιτέλους εφαρμογή των οδηγιών των ειδικών, και όχι όσων διαβάζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Οχι στην αναμετάδοση ειδήσεων με αμφίβολες πηγές. Οχι πίστη σε μαρτυρίες της φίλης ή φίλου που άκουσε-έμαθε απο γνωστή στο εξωτερικό πως έτσι έγιναν τα πράγματα.

Στην εποχή των ψέυτικων ειδήσεων, της τρομολαγνείας και πρόκλησης πανικού, χρειάζεται να ακολουθήσουμε όλοι τις οδηγίες των ειδικών, να τηρήσουμε μια ψύχραιμη στάση, να εφαρμόσουμε κανόνες υγιεινής όσο καλύτερα μπορούμε.

Όσον αφορά τους οφθαλμούς, η ιωση αυτή μπορεί να επηρεάσει τους οφθαλμούς με εμφάνιση κοινών συμπτωμάτων δακρύροιας, οιδήματος επιπεφυκότα ή και βλεφάρων, αίσθημα ξένου σώματος κλπ. Ωστόσο τα συμπτώματα αυτά δεν προεξάρχουν. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε οτι ενας πάσχων είναι πολύ πιθανό να φέρει ιικό φορτίο και στις εκκρίσεις των οφθαλμών. Συνεπώς κάθε ύποπτο κρούσμα (με συνοδά συμπτώματα ανώτερου αναπνευστικού) πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιογενής επιπεφυκίτιδα. Ο ασθενής θα έχει δικές του πετσέτες με συχνή εναλλαγή, πλύσιμο χερίων και χρήση αντισηπτικού καθημερινά έτσι ώστε να μειωθεί η όποια πιθανότητα μετάδοσης.

Το πιο σημαντικό επείγον περιστατικό στην ειδικότητά μας είναι η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς .Συμπτώματα σχετικά με αυτή καλό θα είναι να αναφέρονται στον ιατρό σας ώστε να γίνεται μια αρχική αξιολόγηση. Tα περισσότερα άλλα περιστατικά μπορούν να εκτιμηθούν απο τον οφθαλμίατρό σας και να γίνει διαλογή άν χρήζουν άμεσης εξέτασης.

Είμαστε στη διάθεσή σας στο 2109856999 για οφθαλμολογικές συμβουλές και επείγοντα περιστατικά.

Υπομονή, ψυχραιμία, καλή υγιεινή και σύντομα θα επανέλθουμε στους ρυθμούς μας.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑