Επέμβαση καταρράκτη

Ο καταρράκτης είναι η βαθμιαία και σταδιακή θόλωση του φακού του οφθαλμού μας που μας μειώνει την όραση μετά απο κάποια ηλικία (συνήθως μετά τα 60 έτη).

Η αποκατάσταση της όρασης επιτυγχάνεται με την χειρουργική αντικατάσταση του θολωμένου φακού με τεχνητό ενδοφακό με την τεχνική της φακοθρυψίας. Η σημερινή τεχνολογία επιτρέπει την χρήση ενδοφακών με πολλαπλές ιδιότητες με αποτέλεσμα την καλύτερη διαθλαστική μας αποκατάσταση. Η ικανότητα διόρθωσης της μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού ή και πρεσβυωπίας αποσκοπεί στην βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής μας.

Διαβάστε περισσότερα στις ιστοσελίδες μας :

https://veyep.gr/diseases-in-ophthalmology/cataract-nuclear-sclerosis/

Παρακολουθήστε μια πρόσφατη επέμβαση σε ασθενή μας. Η λήψη της επέμβασης είναι σε πραγματικό χρόνο χωρίς επεξεργασίες.

Για περισσοτερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2109856999.

Χρήσεις laser στις παθήσεις αμφιβληστροειδούς

Στην οφθαλμολογία οι εφαρμογές πηγών laser είναι πολλαπλές. Ειδικά στον αμφιβληστροειδή όμως είναι απαραίτητα στην καθημερινή κλινική πράξη για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Ρωγμές αμφιβληστροειδούς: στις περιπτώσεις αποκόλλησης του υαλοειδούς με συνοδό ρωγμή, η έγκαιρη χρήση laser επιτυχγάνει την αποφυγή επέμβασης αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς.
  • Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: ειδικων σταδιών χρήζει laser στην περιφέρεια του οφθαλμικού βυθού και στις ισχαιμικές περιοχές προκειμένου να επιβραδυνθεί η νόσος και να διατηρηθεί η κεντρική όραση.
  • Διαβητική ωχροπάθεια: ως συνδιασμό στις θεραπείες με AntiVEGF, σε δύσκολες περιπτώσεις οιδήματος ωχράς κηλίδας.
  • Κυστικό οίδημα ωχράς: υστερα απο αποφράξεις φλεβών με αποτυχία στην συνεχή χρήση AntiVEGF. Σε περιπτώσεις μακροανευρισμάτων επι αποτυχίας αυτοθρόμβωσης.
  • Κεντρική ορώδης ωχροπάθεια: σε ειδικές περιπτώσεις για την επιτυχή διασφάλιση μείωσης των μελλοντικών κρίσεων παραγωγής υγρού.

Υπάρχουν και άλλες λιγότερο συχνές εφαρμογές, ωστόσο τις παραπάνω τις συναντούμε συχνότερα στην καθημερινή μας πράξη.

Οι θεραπείες αυτές είναι εύκολες στην εκτέλεση, γίνονται με τοπική αναισθησία και συνήθως διαρκούν λίγα λέπτά.

Είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να προσφέρουμε τέτοιες υπηρεσίες στον χώρο μας στους ασθενείς που έχουν ανάγκη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2109856999.

Γενετική βάση παθήσεων της ωχράς κηλίδας

Είναι γνωστή η γενετική βάση πολλών παθήσεων της ωχράς κηλίδας χωρίς ακόμα να γνωρίζουμε τα ενοχοποιητικά γονίδια σε πολλές από αυτές.

Η μελέτη αυτών δίνει πληροφορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν στην κατανόηση μηχανισμών της εξέλιξης τους. Ταυτόχρονα επιτρέπει τον συσχετισμό τους με παθήσεις που έχουν κοινά χαρακτηριστικά.

Σε μια πρόσφατη δημοσίευσή μας εξετάσαμε το πάχος στοιβάδων του αμφιβληστροειδούς και χοριοειδούς χιτώνα σε ασθενείς με LORD ( Late Onset Retinal Degeneration). Πρόκειται για μια γνωστή γενετική πάθηση των οφθαλμών με κοινά χαρακτηριστικά με την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33149097/

Τέτοιου είδους μελέτες συμβάλλουν στον απώτερο στόχο της επίτευξης γονιδιακής θεραπείας για μέχρι τώρα ανίατες ασθένειες.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις γενετικές παθήσεις των οφθαλμών στην ιστοσελίδα μας https://veyep.gr/diseases-in-ophthalmology/rare-retinal-genetic-disease/

Αποκατάσταση αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς

Η ρηγματογενής αποκόλληση αμφιβληστροειδούς είναι ο συχνότερος τύπος αποκόλλησης. Εμφανίζεται με συχνότητα 1:10000 στον γενικό πληθυσμό ανά έτος με συχνότητα εμφάνισης περί τα 60-70 έτη. Η θεραπεία της αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς έχει διάφορες τεχνικές.

Τελευταία δεδομένα σχετικά με τα ποσοστά επιτυχίας των τεχνικών αποκατάστασης μας δείχνουν οτι:

  • 3 είναι οι τύποι χειρουργικής αποκατάστασης: Υαλοειδεκτομή, Σκληρικό μόσχευμα, Πνευματική ρετινοπηξία. Αποδεικνύεται οτι όλες είναι αποτελεσματικές στην αποκατάσταση της πάθησης.
  • Η χρήση σκληρικών μοσχευμάτων σχετίζονται με μικρότερη πιθανότητα δημιουργίας καταρράκτη σε εμφακους ασθενείς. Δεν υπάρχει σαφής βεβαιότητα υπεροχής ή μη, της επέμβασης αυτής σε ψευδοφακικούς ασθενείς σε σχέση με την καθιερωμένη υαλοειδεκτομή.
  • Σε βαρύτερα περιστατικά η χρήση σιλικόνης ή αερίου μακράς διάρκειας έχει ισάξια αποτελέσματα και υπερτερεί της χρήσης αερίου περιορισμένης διάρκειας.
  • Η συμπληρωματική χρήση αντιφλεγμονωδων παραγόντων εντός του οφθαλμού σε περιστατικά με εκτεταμένες ουλοποιητικες μεμβράνες δεν δείχνει να επηρεάζει θετικά την έκβαση των επεμβάσεων.

Τα ποσοστά επιτυχίας των τεχνικών αποκατάστασης της πάθησης φτάνουν το 95%, με το 70-90% αυτών να επιτυγχάνεται με μία επέμβαση.

Οταν δεν έχει προσβληθεί η ωχρά κηλίδα, η πιθανότητα επιτυχίας όρασης ανω των 5/10 ανέρχεται σε 90%.

Ασθενείς με προσβολή της ωχράς κηλίδας κατα τη διάγνωση έχουν 50% πιθανότητα να πετύχουν όραση εως 5/10 εφόσον η απώλεια της όρασης έχει διάρκεια 7 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση τα αποτελέσματα της όρασης φέρουν μεγάλη διακύμανση.

Το συμπέρασμα παραμένει οτι η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς παραμένει μια καταστροφική για την όραση πάθηση που μπορεί να έχει άριστα αποτελέσματα εφόσον διεγνωστεί και θεραπευτεί άμεσα.

Διαβάστε λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας https://veyep.gr/diseases-in-ophthalmology/retinal-detachment/

Μια ενδεικτική επέμβαση αποκόλλησης με χρήση της τεχνικής υαλοειδεκτομής μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2109856999- 6989515160
 

Reference:

Retinal detachment

Ηλικιακή εκφύλιση και οπή ωχράς κηλίδας

Ηλικιακή εκφύλιση και οπή ωχράς κηλίδας μπορεί να συνηπάρξουν ή να εμφανιστούν σε κοντινό διάστημα μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα μπορεί να μειώσουν σημαντικά την όραση του ασθενούς.

Η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγρού τύπου απαιτεί σειρά ενέσεων ως θεραπεία. Η οπή ωχράς έχει χειρουργική αντιμετώπιση. Πώς πρέπει ο ασθενής να προχωρήσει?

Η εμπειρία μας σε μια μικρή σειρά ασθενών (case series), εμφανίστηκε οπή ωχράς ύστερα απο την 1η ή 2η ενδουαλουδική ένεση. Οι ασθενείς υπεβλήθηκαν σε χειρουργική αντιμετώπιση της οπής με υαλοειδεκτομή και χρήση αερίου.

Ως αποτέλεσμα ήταν η διατήρηση της όρασης των ασθενών και η συνέχιση της θεραπείας τους με τις ενέσεις σε συχνότητα που κρινόταν απαραίτητο.

Διαπιστώνουμε οτι σε εμφάνιση οπής ωχράς επι εδάφους ηλικιακής εκφύλισης, η αποκατάστασή της φέρει θετικά αποτελέσματα ως προς το επίπεδο της όρασης και πρέπει να προτείνεται ως θεραπεία στους ασθενείς. Κατ’επέκταση αφαίρεση επιωχρικής μεμβράνης επι εδάφους ηλικιακής εκφύλισης μπορεί επίσης να βελτιώνει την ποιότητα της όρασης. Ωστόσο απαιτεί σωστή προεγχειριτική μελέτη και συζήτηση με τον ασθενή.

Διαβάστε περισσότερα στις ιστοσελίδες μας:

Κορονοιός και Oφθαλμοί

Μια νεα μορφή ίωσης του αναπνευστικού βρίσκεται στο κατώφλι μας και είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμοστούμε. Ο ιος COVID-19 φαίνεται να έχει μεγάλη διεισδυτικότητα μετάδοσης με συνέπεια να πλήττεται η κοινονικότητά μας.

Απαιτείται απο όλους ψυχραιμία και επιτέλους εφαρμογή των οδηγιών των ειδικών, και όχι όσων διαβάζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Οχι στην αναμετάδοση ειδήσεων με αμφίβολες πηγές. Οχι πίστη σε μαρτυρίες της φίλης ή φίλου που άκουσε-έμαθε απο γνωστή στο εξωτερικό πως έτσι έγιναν τα πράγματα.

Στην εποχή των ψέυτικων ειδήσεων, της τρομολαγνείας και πρόκλησης πανικού, χρειάζεται να ακολουθήσουμε όλοι τις οδηγίες των ειδικών, να τηρήσουμε μια ψύχραιμη στάση, να εφαρμόσουμε κανόνες υγιεινής όσο καλύτερα μπορούμε.

Όσον αφορά τους οφθαλμούς, η ιωση αυτή μπορεί να επηρεάσει τους οφθαλμούς με εμφάνιση κοινών συμπτωμάτων δακρύροιας, οιδήματος επιπεφυκότα ή και βλεφάρων, αίσθημα ξένου σώματος κλπ. Ωστόσο τα συμπτώματα αυτά δεν προεξάρχουν. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε οτι ενας πάσχων είναι πολύ πιθανό να φέρει ιικό φορτίο και στις εκκρίσεις των οφθαλμών. Συνεπώς κάθε ύποπτο κρούσμα (με συνοδά συμπτώματα ανώτερου αναπνευστικού) πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιογενής επιπεφυκίτιδα. Ο ασθενής θα έχει δικές του πετσέτες με συχνή εναλλαγή, πλύσιμο χερίων και χρήση αντισηπτικού καθημερινά έτσι ώστε να μειωθεί η όποια πιθανότητα μετάδοσης.

Το πιο σημαντικό επείγον περιστατικό στην ειδικότητά μας είναι η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς .Συμπτώματα σχετικά με αυτή καλό θα είναι να αναφέρονται στον ιατρό σας ώστε να γίνεται μια αρχική αξιολόγηση. Tα περισσότερα άλλα περιστατικά μπορούν να εκτιμηθούν απο τον οφθαλμίατρό σας και να γίνει διαλογή άν χρήζουν άμεσης εξέτασης.

Είμαστε στη διάθεσή σας στο 2109856999 για οφθαλμολογικές συμβουλές και επείγοντα περιστατικά.

Υπομονή, ψυχραιμία, καλή υγιεινή και σύντομα θα επανέλθουμε στους ρυθμούς μας.

Υαλοειδεκτομή σε επιπλοκή επέμβασης καταρράκτη

Η επέμβαση καταρράκτη είναι η συχνότερη και μια απο τις ασφαλέστερες επεμβάσεις στην οφθαλμολογία. Διενεργείται καθημερινά στην Ελλάδα και παγκοσμίως με ποσοστά επιπλοκών σε έμπειρους χειρουργούς κάτω του 1%.

Ωστόσο μια απο τις επιπλοκές είναι η ρήξη του οπίσθιου υμένα του φακού (περιφάκιο) που φέρνει σε επικοινωνία την πρόσθια με την οπίσθια υαλοειδική κοιλότητα. Το ποσοστό ρήξης κυμαίνεται περι το 1 στα 400 περιστατικά. Σε κάποια απο αυτά υπάρχει η πιθανότητα μάζες του φακού να πέσουν προς την υαλοειδική κοιλότητα.

Η παραμονή τους προκαλεί έντονη φλεγμονή στον οφθαλμό και η αφαίρεση τους με υαλοειδεκτομή είναι επιβεβλημένη. Οι σωστοί χειρισμοί της 1ης επέμβασης, η άμεση κλήση και ανάληψη απο χειρουργό υαλοειδούς καθώς και η σωστή μετεγχειρητική αντιμετώπιση είναι σημαντικά στοιχεία που συνθέτουν ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Σας παρουσιάζουμε μια τυπική περίπτωση τέτοιας αντιμετώπισης.

Διαβάστε περισσότερα για τον καταρράκτη στην σελίδα μας: https://veyep.gr/diseases-in-ophthalmology/cataract-nuclear-sclerosis/

Γιγαντιαία ρωγμή και αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

   Οι γιγαντιαίες ρωγμές ειναι ρωγμές με έκταση άνω των 2 ορολογιακών ωρών και συνήθως φέρουν σύντομα δυσάρεστα αποτελέσματα στην όραση του ασθενούς με αποκόλληση καθώς εξελίσσονται ταχύτατα.

    Απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείρηση με υαλοειδεκτομή και μπορεί να χρειαστούν ανω του ενός χειρουργείου ανάλογα με το υλικό επιπωματισμού που θα χρησιμοποιηθεί. Και στις περιπτώσεις αυτές η γρήγορη αντιμετώπιση λειτουργεί καταλυτικά στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

    Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα μας https://veyep.gr/diseases-in-ophthalmology/retinal-detachment/ 

    Παρακολουθείστε μια πρόσφατη επέμβαση αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς με γιγαντιαία ρωγμή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109856999.

Αντικατάσταση μετατοπισμένου ενδοφακού.

Η επέμβαση καταρράκτη είναι μια γρήγορη και αποτελεσματική επέμβαση με άριστα συχνά αποτελέσματα. Λιγότερα συχνά ωστόσο υπάρχουν επιπλοκές που επιφέρουν μείωση της όρασης και απαιτούν νέα διορθωτική επέμβαση προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μια απο αυτές είναι η μετατόπιση του ενδοφακού για διάφορους λόγους είτε διεγχειρητικούς, είτε λόγω εκ-γενετής αδυναμίας του οφθαλμού να συγκρατήσει τον ενδοφακό στην θέση του κλπ, με συνέπεια την απώλεια της διαθλαστικής ικανότητας του ενδοφακού λόγω παρεκτόπισης.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αντιμετωπίζεται χειρουργικά, με είτε επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση του ενδοφακού αναλόγως τις περιστάσεις. Παρά το γεγονός οτι ως δεύτερη επέμβαση, οι προσδοκίες είναι περιορισμένες, ωστόσο έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα με νέες τεχνικές και τεχνολογίες που επιτρέπουν στον ασθενή το λιγότερο αξιοπρεπή όραση.

Σας παρουσιάζουμε μια τέτοια περίπτωση ασθενούς μας στο παρακάτω βίντεο.

Ελκτική Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς

Η Ελκτική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς αποτελεί την τελική μορφή διαβητικής αμφιβληστροπάθειας, που στις μέρες μας εμφανίζεται ευτυχώς σπάνια λόγω καλής διευθέτησης και παρακολούθησης του διαβήτη. Ωστόσο, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τέτοιες δύσκολες παθήσεις χειρουργικά επιδιώκοντας την αποτροπή της πλήρους απώλειας της όρασης.

Τα αποτελέσματα τέτοιων επεμβάσεων είναι συγκρατημένα αισιόδοξα κυρίως λόγω της χρόνιας ισχαιμίας και καταστρφής των φωτουποδοχέων. Παρόλα αυτά η χειρουργική αντιμετώπιση είναι επιτακτική καθώς αποτρέπει την δημιουργία ενός επίπονου και τυφλού οφθαλμού.

Σας παρουσιάζουμε μια ακόμα πρόσφατη επέμβαση ελκτικής αποκόλλησης σε ασθενή μας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην σελίδα μας: https://veyep.gr/diseases-in-ophthalmology/diabetic-retinopathy/

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑