ΕΠΙΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Τι είναι?

Πρόκειται για μια πάθηση της ωχράς κηλίδας που εμφανίζεται μετά την ηλικία των 50 με 60 ετών και που έχει ως κύριο σύμπτωμά της την θόλωση της κεντρικής όρασης και την παραμόρφωση των εικόνων (Μεταμορφοψία). Συνήθως αφορά έναν οφθαλμό ή μπορεί να εμφανιστεί και στους δύο, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Συμπτώματα:

  • Θόλωση όρασης σταδιακή.
  • Παραμόρφωση εικόνων( ευθείες γραμμές φαίνονται τεθλασμένες).
  • Απώλεια κεντρικής όρασης.

Αίτια:

Συχνότερος προδιαθεσικός παράγων είναι η προύπαρξη αποκόλλησης του υαλώδους σώματος. Σε κάποιους ανθρώπους φάινεται να υπάρχει αυξημένη αντίδραση κυτταρολογικής φύσεως που στη συνέχεια εξελίσσεται σε δημιουργία της λεπτής μεμβράνης επι της ωχράς κηλίδας.

Άλλες αιτίες συχνά αποτελούν:

  • Παλιές ρωγμές αμφιβληστροειδούς
  • Ιστορικό φωτοπηξίας
  • Ιστορικό φλεγμονωδών νόσων των οφθαλμών.
  • Ενδοφθάλμιας τραύματα. κλπ

Μπορεί να θεραπευτεί?

Η θεραπεία της επιαμφιβληστροειδικής μεμβράνης είναι χειρουργική και απαιτεί την υαλοειδεκτομή, και αφαίρεση της μεμβράνης με ειδικά εργαλεία. Με τις σύγχρονες τεχνικές η επέμβαση πλέον έχει διάρκεια μικρότερης της ώρας τις περισσότερες φορές με πολύ καλά αποτελέσματα βελτίωσης της όρασης.

Ο χρόνος της επέμβασης είναι σημαντικό στοιχείο για το επίπεδο βελτίωσης της όρασης που μπορεί να επιτευχθεί ύστερα από την επέμβαση. Ο γενικός κανόνας είναι ότι πρέπει να χειρουργείται κάθε συμπτωματικός ασθενής και όχι απαραίτητα εκείνος που έχει κλινική εμφάνιση μεμβράνης χωρίς συμπτώματα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αναλογικό της προυπάρχουσας  όρασης και η επίτευξη πλήρους αποκατάστασης ως αποτέλεσμα είναι σπάνιο να συμβεί. Η δε βελτίωση συνήθως εμφανίζεται σταδιακά και απαιτεί χρόνο.

Πριν την επέμβαση απαιτείται σωστός προεγχειρητικός έλεγχος και συζήτηση με τον εξειδικευμένο ιατρό σας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2109856999

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d