Συνδιασμένες οφθαλμολογικές επεμβάσεις

Μερικές φορές καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε πολλαπλά προβλημάτα στους οφθαλμούς που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης. Αρκετα απο αυτα είναι καλό να αντιμετωπίζονται μεμονομένα καθώς μετεγχειρητική φλεγμονή όπως και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστούν μεμονομένα. Οταν αυτό δεν είναι εφικτό, ή όταν μια επέμβαση αποτελεί συνέχεια της άλλης μας επιτρέπεται να τις συνδιάσουμε ωστε να μειώσουμε τον συνολικό χειρουργικό χρόνο και να επιτρέψουμε στον ασθενή μια ταχύτερη επάνοδο στην καθημερινότητά του.

Στην περίπτωσή μας, ασθενής 90 ετών με μετατόπιση του ενδοφακού μετά απο επέμβαση καταρράκτη προσήλθε σε εμάς με ταυτόχρονη ύπαρξη χρόνιου οιδήματος ωχράς κηλίδας και επιωχρική μεμβράνη. Αποφασίστηκε η συνδιασμένη επέμβαση αφαίρεσης του έκτοπου ενδοφακού, αφαίρεσης της επιωχρικής μεμβράνης, και αντικατάστασης του φακού με ενδοφακό ιριδικής στήριξης Artisan-Aphakia. Η επέμβαση διήρκεσε 1 ωρα και 15 λεπτά παρά την πολυπλοκότητά της.

Ο ασθενής μας με όραση 2/10 προ επέμβασης, πλέον φέρει όραση 6/10 και έχει επανέλθει στην καθημερινότητά του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τέτοιες επεμβάσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2109856999

Αντικατάσταση μετατοπισμένου ενδοφακού.

Η επέμβαση καταρράκτη είναι μια γρήγορη και αποτελεσματική επέμβαση με άριστα συχνά αποτελέσματα. Λιγότερα συχνά ωστόσο υπάρχουν επιπλοκές που επιφέρουν μείωση της όρασης και απαιτούν νέα διορθωτική επέμβαση προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μια απο αυτές είναι η μετατόπιση του ενδοφακού για διάφορους λόγους είτε διεγχειρητικούς, είτε λόγω εκ-γενετής αδυναμίας του οφθαλμού να συγκρατήσει τον ενδοφακό στην θέση του κλπ, με συνέπεια την απώλεια της διαθλαστικής ικανότητας του ενδοφακού λόγω παρεκτόπισης.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αντιμετωπίζεται χειρουργικά, με είτε επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση του ενδοφακού αναλόγως τις περιστάσεις. Παρά το γεγονός οτι ως δεύτερη επέμβαση, οι προσδοκίες είναι περιορισμένες, ωστόσο έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα με νέες τεχνικές και τεχνολογίες που επιτρέπουν στον ασθενή το λιγότερο αξιοπρεπή όραση.

Σας παρουσιάζουμε μια τέτοια περίπτωση ασθενούς μας στο παρακάτω βίντεο.

Μετά απο επιπλοκή καταρράκτη το τέλος?

Φυσικά οι χειρουργικές επιπλοκές στην ιατρική επιστήμη μερικές φορές είναι αναπόφευκτες, ωστόσο η σωστή αντιμετώπισή τους στις περισσότερες περιπτώσεις φέρνει άριστα αποτελέσματα!


After a complicated cataract surgery pt. left with aphakia, options and solutions are multiple and results can improve the quality of life significantly.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑