Οπή ωχράς ύστερα απο ενδουαλοειδικές ενέσεις για ηλικιακή εκφύλιση και χειρουργική θεραπεία.

Στο πρόσφατο 13o συνέδριο υαλοειδούς (Hilton-Athens) μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε κάποια περιστατικά δημιουργίας οπής ωχράς κηλίδας ύστερα απο έναρξη θεραπείας με ενδουαλοειδικές ενέσεις για τη θεραπεία της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.

Η θεραπεία της εκφύλισης της ωχράς με τις παραπάνω μεθόδους είναι πολύ αποτελεσματική και απαιτείται προκειμένου να διατηρηθεί η όραση σε καλά και ποιοτικά επίπεδα. Ανεξαρτήτως φαρμάκου, και συχνά σε παρουσία υαλοειδοωχρικής έλξης ή σπάνια χωρίς την ύπαρξη αυτής, είναι δυνατό να εμφανιστέι ωπή ωχράς κηλίδας λόγω ελκτικών μηχανισμών επ αυτής ύστερα απο την έγχυση (μέρες ή εβδομάδες).

Picture1.jpg

Picture2.jpg

Η άμεση αναγνώριση της εμφάνισης της οπής, (πτώση της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ όρασης μετά απο την ένεση) καθώς και η χειρουργική της θεραπεία (υαλοειδεκτομή) έχει άριστα αποτελέσματα για την αποκατάσταση στο προ οπής, επιπέδου όρασης, ενώ η μη χειρουργική της θεραπεία δυστυχώς καταλήγει σε μόνιμη χαμηλή όραση σε έδαφος διπλής παθολογίας (εκφύλιση ωχράς κηλίδας και οπή ωχράς).

Picture3.jpg

Η έγκαιρη και σωστή διαπίστωση της ύπαρξης υαλοειδοωχρικής έλξης είναι πολύ σημαντική προκειμένου να ενημερωθεί ο ασθενής μιας πιθανής εξέλιξης στο σχήμα των ενδουαλοειδικών εγχύσεων, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ακυρώνεται η παραπάνω θεραπεία για την εκφύλιση της ωχράς καθώς παρά τις παρενέργειες αποτελεί σήμερα την καλύτερη θεραπεία για τη νόσο αυτή.

Διαβάστε περισσότερα για την έλξη και οπή ωχράς στον σύνδεσμο: https://veyep.gr/diseases-in-ophthalmology/macular-hole-vitreomacular-traction-syndrome/

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑