Επέμβαση καταρράκτη

Ο καταρράκτης είναι η βαθμιαία και σταδιακή θόλωση του φακού του οφθαλμού μας που μας μειώνει την όραση μετά απο κάποια ηλικία (συνήθως μετά τα 60 έτη).

Η αποκατάσταση της όρασης επιτυγχάνεται με την χειρουργική αντικατάσταση του θολωμένου φακού με τεχνητό ενδοφακό με την τεχνική της φακοθρυψίας. Η σημερινή τεχνολογία επιτρέπει την χρήση ενδοφακών με πολλαπλές ιδιότητες με αποτέλεσμα την καλύτερη διαθλαστική μας αποκατάσταση. Η ικανότητα διόρθωσης της μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού ή και πρεσβυωπίας αποσκοπεί στην βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής μας.

Διαβάστε περισσότερα στις ιστοσελίδες μας :

https://veyep.gr/diseases-in-ophthalmology/cataract-nuclear-sclerosis/

Παρακολουθήστε μια πρόσφατη επέμβαση σε ασθενή μας. Η λήψη της επέμβασης είναι σε πραγματικό χρόνο χωρίς επεξεργασίες.

Για περισσοτερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2109856999.

Ηλικιακή εκφύλιση και οπή ωχράς κηλίδας

Ηλικιακή εκφύλιση και οπή ωχράς κηλίδας μπορεί να συνηπάρξουν ή να εμφανιστούν σε κοντινό διάστημα μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα μπορεί να μειώσουν σημαντικά την όραση του ασθενούς.

Η ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας υγρού τύπου απαιτεί σειρά ενέσεων ως θεραπεία. Η οπή ωχράς έχει χειρουργική αντιμετώπιση. Πώς πρέπει ο ασθενής να προχωρήσει?

Η εμπειρία μας σε μια μικρή σειρά ασθενών (case series), εμφανίστηκε οπή ωχράς ύστερα απο την 1η ή 2η ενδουαλουδική ένεση. Οι ασθενείς υπεβλήθηκαν σε χειρουργική αντιμετώπιση της οπής με υαλοειδεκτομή και χρήση αερίου.

Ως αποτέλεσμα ήταν η διατήρηση της όρασης των ασθενών και η συνέχιση της θεραπείας τους με τις ενέσεις σε συχνότητα που κρινόταν απαραίτητο.

Διαπιστώνουμε οτι σε εμφάνιση οπής ωχράς επι εδάφους ηλικιακής εκφύλισης, η αποκατάστασή της φέρει θετικά αποτελέσματα ως προς το επίπεδο της όρασης και πρέπει να προτείνεται ως θεραπεία στους ασθενείς. Κατ’επέκταση αφαίρεση επιωχρικής μεμβράνης επι εδάφους ηλικιακής εκφύλισης μπορεί επίσης να βελτιώνει την ποιότητα της όρασης. Ωστόσο απαιτεί σωστή προεγχειριτική μελέτη και συζήτηση με τον ασθενή.

Διαβάστε περισσότερα στις ιστοσελίδες μας:

Καλό καλοκαίρι!

Σας ευχόμαστε καλή ξεκούραση εν μέσω περίεργων καταστάσεων φέτος.

Καλή ανάρρωση στους χειρουργημένους μας ασθενείς. Είμαστε στη διάθεσή σας!

Το ιατρείο θα παραμείνει ανοικτό για επείγοντα περιστατικά όλο τον Αύγουστο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζι μας στο 2109856999

Υαλοειδεκτομή σε επιπλοκή επέμβασης καταρράκτη

Η επέμβαση καταρράκτη είναι η συχνότερη και μια απο τις ασφαλέστερες επεμβάσεις στην οφθαλμολογία. Διενεργείται καθημερινά στην Ελλάδα και παγκοσμίως με ποσοστά επιπλοκών σε έμπειρους χειρουργούς κάτω του 1%.

Ωστόσο μια απο τις επιπλοκές είναι η ρήξη του οπίσθιου υμένα του φακού (περιφάκιο) που φέρνει σε επικοινωνία την πρόσθια με την οπίσθια υαλοειδική κοιλότητα. Το ποσοστό ρήξης κυμαίνεται περι το 1 στα 400 περιστατικά. Σε κάποια απο αυτά υπάρχει η πιθανότητα μάζες του φακού να πέσουν προς την υαλοειδική κοιλότητα.

Η παραμονή τους προκαλεί έντονη φλεγμονή στον οφθαλμό και η αφαίρεση τους με υαλοειδεκτομή είναι επιβεβλημένη. Οι σωστοί χειρισμοί της 1ης επέμβασης, η άμεση κλήση και ανάληψη απο χειρουργό υαλοειδούς καθώς και η σωστή μετεγχειρητική αντιμετώπιση είναι σημαντικά στοιχεία που συνθέτουν ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Σας παρουσιάζουμε μια τυπική περίπτωση τέτοιας αντιμετώπισης.

Διαβάστε περισσότερα για τον καταρράκτη στην σελίδα μας: https://veyep.gr/diseases-in-ophthalmology/cataract-nuclear-sclerosis/

Επιωχρική μεμβράνη και θεραπεία.

Η επιωχρική μεμβράνη είναι μια οφθαλμολογική πάθηση της ωχράς κηλίδας. Αφορά άτομα ηλικίας άνω συνήθως των 55 ετών με μεγαλύτερη προτίμηση τις γυναίκες απο τους άνδρες. Εμφανίζεται με διαταραχή της ευκρινούς όρασης (θάμβος, θόλωση, και μεταμορφοψία- παραμόρφωση των εικόνων) η οποία έχει σταδιακή εκφυλιστική δράση.

Ως θεραπεία υπάρχει η χειρουργική επέμβαση της υαλοειδεκτομής. Η αφαίρεση της επιωχρικής μεμβράνης έχει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα τόσο ως προς την βελτίωση της όρασης όσο και προς την σταθεροποίησή της σε ενα ποιοτικότερο επίπεδο.

Η έγκαιρη διάγνωση δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες επίτευξης των θετικών αποτελεσμάτων.

Παρακάτω απεικονίζεται μια φυσιολογική εμφάνιση ωχράς κηλίδας σε εξέταση OCT.

20190520_1710434347023565113145489.jpg

20190520_1731062332136361679658152.jpg

Στην παραπάνω ωστόσο εξέταση φαίνεται η πριν και μετά την αφαίρεση της μεμβράνης κατάσταση της ωχράς κηλίδας σε ασθενή μας. Η όραση απο 4/10 έφτασε με τελική διόρθωση στα 8/10. Το γεγονός αυτό δεν είναι σύνηθες ύστερα απο τέτοιες επεμβάσεις καθώς ο μέσος όρος βιβλιογραφικά αναφέρεται σε βελτίωση της όρασης κατα 2 γραμμές απο την αρχική μέτρησή της, σε ποσοστό 75 με 80%. Είναι εμφανής η ανάγκη όχι μόνο της εγκαιρης διάγνωσης αλλά και της ταχείας χειρουργικής θεραπείας της νόσου προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα στην σελίδα μας Επιωχρική μεμβράνη ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 2109856999.

Μπορείτε να δείτε ενα τμήμα της επέμβασης παρακάτω

Γλαύκωμα και διαβήτης

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2720068

Αναπόσπαστο μέρος της εξέτασης του γλαυκώματος και της οφθαλμούς υπερτονίας είναι η μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς. Σε ασθενείς με διαβήτη ή και διαβητική αμφιβληστροπάθεια βρέθηκε αυξημένο πάχος κερατοειδούς στην παραπάνω επιδημιολογική μελέτη, στοιχεία χρήσιμα προς την ορθή διάγνωση και ταυτοποίηση της ύπαρξης της νόσου.

Διαβάστε περισσότερα για την διαβητική αμφιβληστροπάθεια και το γλαύκωμα στις ιστοσελίδες μας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2109856999.

Αντικατάσταση μετατοπισμένου ενδοφακού.

Η επέμβαση καταρράκτη είναι μια γρήγορη και αποτελεσματική επέμβαση με άριστα συχνά αποτελέσματα. Λιγότερα συχνά ωστόσο υπάρχουν επιπλοκές που επιφέρουν μείωση της όρασης και απαιτούν νέα διορθωτική επέμβαση προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μια απο αυτές είναι η μετατόπιση του ενδοφακού για διάφορους λόγους είτε διεγχειρητικούς, είτε λόγω εκ-γενετής αδυναμίας του οφθαλμού να συγκρατήσει τον ενδοφακό στην θέση του κλπ, με συνέπεια την απώλεια της διαθλαστικής ικανότητας του ενδοφακού λόγω παρεκτόπισης.

Η συγκεκριμένη περίπτωση αντιμετωπίζεται χειρουργικά, με είτε επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση του ενδοφακού αναλόγως τις περιστάσεις. Παρά το γεγονός οτι ως δεύτερη επέμβαση, οι προσδοκίες είναι περιορισμένες, ωστόσο έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα με νέες τεχνικές και τεχνολογίες που επιτρέπουν στον ασθενή το λιγότερο αξιοπρεπή όραση.

Σας παρουσιάζουμε μια τέτοια περίπτωση ασθενούς μας στο παρακάτω βίντεο.

Μείωση αριθμού ενέσεων με χρήση συσκευής απόδοσης antiVEGF

   Καινούρια μελέτη δοκιμής ειδικής συσκευής μέσω της οποίας η μεταφορά των ενδουαλοειδικών φαρμάκων γίνεται αυτόματα και διαρκεί έως και 15 μήνες πρωτού χρειαστεί επαναφόρτωση. Εφόσον η συσκευή αυτή λειτουργήσει, δίνει ελπίδα στην απαιτούμενη μηνιαία παρακολούθηση και επαναθεραπεία σε ασθενείς με ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας, διαβητική αμφιβληστροπάθεια και οίδημα ωχράς κηλίδας λόγω φλεγμονών ή αποφράξεων αγγείων.

   Η τρίτη φάση της έρευνας έχει ήδη ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2018. Μια τέτοια είδους κατασκευή ίσως βοηθήσει αρκετά ασθενείς μειώνοντας την ανάγκη συνεχών μηνιαίων ενέσεων, ταλαιπωρία και κόστος.

Διαβάστε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.modernretina.com/amd/decreasing-burden-namd-therapy

Καλή Πρωτοχρονιά!

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή χρονιά και το 2019 να φέρει υγεία και ευτυχία σε όλους.

Το ιατρείο επανέρχεται στους κανονικούς του ρυθμούς από 2/1/2019.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑